Theo đó, xăng E5RON92 giảm 143 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 14.266 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 130 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa là 14.984 đồng/lít. 

Các loại dầu có mức giảm giá mạnh hơn, 443 đồng/lít đối với dầu diesel, 532 đồng/lít đối với dầu hỏa và 240 đồng/kg đối với dầu mazut. Mức giá cao nhất của 3 loại dầu này lần lượt là: 11.518 đồng/lít; 9.593 đồng/lít và 10.943 đồng/kg. 

Các loại dầu có mức giảm giá mạnh hơn, 443 đồng/lít đối với dầu diesel, 532 đồng/lít đối với dầu hỏa và 240 đồng/kg đối với dầu mazut. 

Cùng với đó, Liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập quỹ này đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít. Chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 350 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.

Lưu Hiệp