Nền nhiệt cao nhất đo được lúc 13h đều trên ngưỡng nắng nóng, tiêu biểu như Mường La (Sơn La) 36.4 độ, Yên Châu (Sơn La) 36.9 độ, Tương Dương (Nghệ An) 36.9 độ, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 35.7 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36.5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 36.9 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 35.4 độ,...

Trong ngày mai, khi nắng nóng gia tăng cường độ, một vài nơi sẽ có mức nhiệt cao nhất trên 38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng kéo dài từ 12-16 giờ.

Từ ngày 10, 11-44, nắng nóng sẽ xuất hiện ở một số nơi thuộc phía Đông Bắc Bộ. Toàn bộ miền Bắc bị bao trùm bởi nắng nóng.

Tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 10-11/4 có khả năng đạt 33-35 độ.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam cũng đang trong cao điểm mùa khô, ban ngày có nắng mạnh, vài nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đạt 34-35 độ, có nơi trên 35 độ.  


K. Vy