Việc kiểm soát môi trường tại FHS đang được lực lượng chức năng thực hiện thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và hoạt động quan trắc chất thải định kỳ hàng ngày. Các số liệu quan trắc đều được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Tổng cục Môi trường.

Riêng tại xưởng thiêu kết của FHS, các thông số bụi tổng, dioxin/furan, hơi kim loại…đều thấp hơn nhiều lần so với QCVN 51:2013/BTNMT. Tuy nhiên, trong quá trình nâng công suất sản xuất để kiểm tra, đánh giá toàn diện hiệu quả của các thiết bị xử lý khí thải, tại một số thời điểm cục bộ, thông số SO2 và NOx đo được cao hơn so với quy chuẩn.

“Việc để thông số SO2, NOx vượt quy chuẩn tại một số thời điểm là để tính toán nâng công suất xử lý của hệ thống xử lý khí thải. Từ kết quả giám sát trong quá trình vận hành thử nâng công suất, FHS sẽ đầu tư bổ sung công nghệ, thiết bị xử lý đáp ứng nghiêm ngặt QCVN” – Tổng cục Môi trường khẳng định.

Hiện FHS đã cam kết đầu tư trên 100 triệu USD để lắp đặt thiết bị khử SO2, NOx tại xưởng thiêu kết, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2019. Trong thời gian lắp đặt các thiết bị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã yêu cầu FHS kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu sạch để không làm phát sinh chất ô nhiễm ra môi trường.

Trước việc dư luận cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo sửa đổi QCVN 51:2013/BTNMT nhằm “đặc cách” cho FHS xả thải vượt quy chuẩn, Tổng cục Môi trường khẳng định, việc sửa đổi là nhằm tiếp cận với quy chuẩn môi trường của các nước tiên tiến trên thế giới. Cụ thể, QCVN 51:2013/BTNMT quy định hàm lượng oxy tham chiếu là 7%, tuy nhiên FHS lại được phép áp dụng làm lượng oxy tham chiếu là 15%. Lí giải điều này, Tổng cục Môi trường cho rằng, ở các nước tiên tiến như Mỹ, EU…đang áp dụng nồng độ oxy tham chiếu từ 6-11%, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc là 15%, phụ thuộc vào loại nhiên liệu đốt và công nghệ đốt. Tại Việt Nam, nồng độ 7% được áp dụng cho tất cả các loại lò đốt, công nghệ đốt, điều này là chưa hợp lí.

Hệ thống khí thải của Formosa 

Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Công thương, Tổng công ty thép Việt Nam, Hiệp hội thép Việt Nam…Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nồng độ oxy tham chiếu là 15%, tương tự như quy định của Nhật Bản và Hàn Quốc. “Việc điều chỉnh QCVN 51:2013/BTNMT được thực hiện theo hướng quy định chặt chẽ hơn, phù hợp với trình độ công nghệ sản xuất thép của Việt Nam và hội nhập quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thép Việt Nam chứ không phải để hợp thức hóa cho FHS” – Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu quan điểm.

Trước đó, ngày 6-11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét việc FHS đang xả khí thải vượt chuẩn. Công văn nêu rõ, theo kết quả quan trắc khí thải hàng ngày của Viện Công nghệ Môi trường tại xưởng thiêu kết cho thấy, thông số SO2, NOx có nhiều thời điểm vượt quy chuẩn cho phép từ 1,07 đến 2,47 lần nếu tính theo hàm lượng oxy tham chiếu là 7%. Tuy nhiên, nếu tính theo hàm lượng oxy tham chiếu là 15% thì vẫn nằm trong giới hạn cho phép. 


Khánh Vy