Trận đánh có 12 chiến sĩ tham gia đã tiêu diệt được 30 tên địch. Phía ta đã có 3 chiến sĩ anh dũng hy sinh và một chiến sĩ bị giặc bắt…

Hiện, UBND quận Hải Châu và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Điện lực Hải Châu đang làm việc về một số nội dung để chuẩn bị triển khai xây dựng bia lưu niệm sự kiện lịch sử "Trận đánh vào nhà máy đèn Liên Trì" tại khu vực trụ sở Điện lực Hải Châu (391 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng).

Viết Nam