Trước thời điểm này, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn rà soát, đồng bộ dữ liệu và cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin theo mã số BHXH. Trong thời gian chờ đồng bộ, sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng.

 Ước đến hết tháng 9.2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,23 triệu người; Bảo hiểm thất nghiệp 11,39 triệu người; BHXH tự nguyện 243 nghìn người; BHYT 79,08 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 84,9% dân số.

Hải Châu