Theo đó, vào lúc 8h32’ sáng 15-10 một trận động đất đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,939 độ vĩ Bắc, 107,598 độ kinh Đông), trên khu vực huyện Tây Giang, Quảng Nam. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Vị trí xảy ra động đất. Ảnh do Viện vật lý địa cầu cung cấp.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi những trận động đất này.

Được biết, đây là trận động thất thứ 5 xảy ra tại tỉnh Quảng Nam từ đầu năm 2016 đến nay. Trước đó, lần gần nhất địa phương này xảy ra động đất là vào ngày 13-4 với cường 3 độ richter, trên khu vực huyện Bắc Trà My.

Hà Ngọc