Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Cụm trưởng cụm thi đua vùng 7 thì trong năm học vừa qua, ngành GD&ĐT của 5 thành phố đều đã thực hiện nghiêm túc NQ 29 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Đã xây dựng được được mạng lưới phát triển trường học với quy mô lớn. Chất lượng giáo dục và đào tạo được giữ vững, ổn định. Đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục được quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư, nâng cấp…

Tuy nhiên, cả 5 thành phố đang còn tồn tại nhiều vấn đề vướng mắc cần được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT nhằm tháo gỡ. Cụm thi đua số 7 đã đưa ra 18 đề xuất, kiến nghị, trong đó đề nghị Bộ tham mưu điểu chỉnh Nghị Định 138/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để phù hợp với thực tiễn ( bổ sung khoản 1, Điều 7 của NĐ 138 về xử phạt dạy thêm, học thêm trái phép).

Ngoài ra, cả 5 thành phố đều đề xuất với Bộ về định hướng thực hiện chương trình sách giáo khoa mới; có cơ chế cho phép các khu công nghiệp, nơi nhiều lao động nữ có đặc thù được xây dựng thêm trường mầm non…

Hội nghị giao ban ngành GĐ&ĐT cụm 7.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trả lời 18 đề xuất, kiến nghị của Cụm thi đua số 7. Theo Bộ trưởng thì đề xuất cơ chế cho phép các khu công nghiệp được xây thêm trường mầm non là rất hợp lý, tại các khu công nghiệp có đông lao động nữ thì cần phải có trường mầm non cho các bà mẹ gửi con. Giáo dục mầm non là nền tảng cho xã hội mai sau, do vậy Bộ sẽ sẽ cho chủ trương xây thêm trường mầm non ở các khu công nghiệp và khuyến khích chủ trương xã hội hóa, đề nghị địa phương cấp đất xây trường.

Trần Hằng