Theo tờ trình của UBND thành phố, “việc quy định hỗ trợ đóng BHYT cho tổ phó và phó trưởng thôn là cần thiết, do tính chất công việc, nhằm duy trì chính sách đang được hưởng của các tổ dân phố trước đây, tránh sự tác động về mặt tâm lý, động viên tinh thần tổ phó và các tổ phó yên tâm công tác”. 

Đà Nẵng hỗ trợ đóng BHYT cho người dân.

Các tổ phó dân phố hầu hết là tổ trưởng tổ dân phố trước khi chưa sắp xếp lại các tổ dân phố theo Nghị quyết 108 ngày 7-7-2017 của HĐND TP Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tổ phó dân phố và phó trưởng thôn là giúp tổ trưởng dân phố trong công tác quản lý an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, quản lý cư trú… 

Được biết, theo Quyết định số 05.2014/QĐ-UBND ngày 21-1-2014 của UBND thành phố thì tổ trưởng dân phố được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại về làm tổ phó thì những người này không được hỗ trợ đóng BHYT. Được biết, sau khi sắp xếp lại tổ dân phố thì Đà Nẵng có 2.784 tổ phó tổ dân phố và 286 phó trưởng thôn. 

Mức trợ cấp hằng tháng đối với tổ phó là 390.000 đồng và phó trưởng thôn là 520.000 đồng.

Hoài Thu