Được biết, năm 2015, số lần cụ rùa hồ Gươm nổi lên mặt nước khá ít. Tháng 11 nổi hai lần, tháng 12 nổi một lần. Trung bình mỗi tháng cụ rùa nổi vài lần, thấp hơn hẳn nhưng năm trước (trung bình một tháng cụ rùa nổi khoảng chục lần). Cụ rùa chết là do quy luật sinh, lão, bệnh, tử. 

Theo lãnh đạo của UBND TP Hà Nội, trước mắt sẽ đưa xác cụ rùa về đền Ngọc Sơn để bảo quản. Trong những ngày tới các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xin ý kiến các nhà khoa học về việc bảo quản xác cụ rùa như thế nào để lưu giữ được.

M.Hiền