Sản phẩm này đóng trong hộp thiếc, trọng lượng 1,7kg, kê khai mức giá bán buôn tối đa là 710.000 đồng/hộp và giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng là 781.000 đồng/hộp, áp dụng từ ngày 7-10-2016.

Được biết, tính từ thời điểm mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi vào danh mục bình ổn giá, từ 1-6-2014 đến ngày 23-9-2016, đã có 888 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, kê khai giá.

H.A