Cụ thể, có 74 chung cư, 8 trụ sở làm việc, 3 cơ sở y tế, 2 cơ sở giáo dục và 1 khách sạn.

Đáng chú ý, trong danh sách này có 20 công trình là chung cư cao tầng của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD; 5 công trình là chung cư cao tầng của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Ngoài ra, trong số 88 công trình vi phạm này có các cơ sở y tế, gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn; nhà E - Bệnh viện Mắt Trung ương.

N.Y.