Bộ Tài chính cho biết, qua khảo sát thực tế vị trí, diện tích đặt quầy kiểm tra hải quan, quầy hoàn thuế tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo và theo báo cáo của Ban Quản lý cảng Bến Đầm, Côn Đảo, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thì nhiều năm gần đây, tại cảng Bến Đầm nói riêng, khu vực huyện Côn Đảo nói chung không phát sinh hoạt động xuất nhập cảnh phương tiện vận tải và hành khách, tại khu vực cảng không có bố trí khu vực làm thủ tục hải quan.

Từ thực tế tại cảng biển quốc tế Bến Đầm nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt chưa triển khai công tác hoàn thuế GTGT tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo do việc hoàn thuế tại đây không hiệu quả (tốn nhân lực, cơ sở vật chất nhưng không có hoạt động hoàn thuế). 

Về lâu dài, nếu Cảng biển quốc tế Bến Đầm có phát sinh hoạt động xuất nhập cảnh và du lịch phát triển thì Bộ Tài chính sẽ triển khai việc hoàn thuế GTGT tại đây. 

Trân Trân