Chủ cơ sở là ông Nguyễn Quế Huy khai nhận, mỗi ngày mua từ 300-500kg mỡ động vật(giá 3.000 đồng/kg) từ một lò mổ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) để chế biến mỡ nước, sau đó cho vào kho lạnh.

Trung bình mỗi ngày cơ sở này chế biến hơn 350kg mỡ. Mỗi khi chế biến được khoảng 5 tấn mỡ thành phẩm, ông Huy bán cho các đầu mối ở các tỉnh phía Bắc đưa ra thị trường tiêu thụ. Hóa chất màu trắng của Trung Quốc, ông Huy thừa nhận, sử dụng với mục đích làm tăng trọng lượng mỡ để tăng lợi nhuận.

Theo yêu cầu của cơ quan Công an, nhân viên cơ sở nấu mỡ của ông Huy đã thực nghiệm tại chỗ việc chế biến mỡ có và không dùng hóa chất này. Kết quả, khi nấu 1,4kg mỡ tươi nấu không bỏ hóa chất, sẽ thu được 1kg mỡ thành phẩm. Còn đối với 1,4 mỡ tươi có tẩm hóa chất màu trắng ghi chữ Trung Quốc sau khi chế biến và ngâm vào nước thì thu được 1,6kg mỡ thành phẩm.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động và niêm phong cơ sở sản xuất mỡ bẩn của ông Huy, tịch thu gần 6.000kg mỡ đem tiêu hủy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát môi trường cũng đã lấy mẫu nước thải mà cơ sở này xả thải để xét nghiệm để có căn cứ xử lý việc cơ sở này gây ô nhiễm môi trường mà người dân phản ánh.

Thân Lai