Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm tới nay tuyến cáp gặp sự cố. Gần đây nhất, cáp quang AAG xảy ra sự cố ngày 27-8 và phải mất tròn một tháng mới khắc phục xong.

AAG có tổng chiều dài 20.000 km, dung lượng thiết kế đạt đến 2 Terabit/giây, kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ. Tuyến cáp này đi vào hoạt động năm 2009, qua các nước như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Hongkong, Mỹ…

Sơ đồ tuyến cáp quang AAG 

Tại Việt Nam, chiều dài của tuyến cáp là 314km, với điểm cập bờ là Vũng Tàu. Việc cáp quang AAG gặp sự cố có thể khiến cho kết nối internet từ Việt Nam bị ảnh hưởng. 


K. Vy