Ba loài nhện mới lần này thuộc họ Pholcidae được phát hiện tại khu vực động Thiên Đường và hang Bảy Tầng. Theo các nhà khoa học, các loài nhện được phát hiện lần này là loài đặc hữu của Việt Nam gồm loài nhện Pholcus bifidus, loài Pholcus caecus và loài Khorata protumida.

Các loài nhện mới được phát hiện ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Được biết, thời gian gần đây nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước liên tục phát hiện một số giống, loài chỉ xuất hiện ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Sông Lam