Đinh Văn Quảng hiện đang làm nhân viên Ban Quản lý rừng khu Tây, huyện Ba Tơ. Trong quá trình đi tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực rừng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi-Kon Tum thì phát hiện một con Voọc chà vá chân xám đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Anh Quảng đem về nhà chăm sóc. Khi voọc chà vá chân xám khỏe hẳn, anh Quảng báo sự việc Trạm kiểm lâm khu vực Ba Vì muốn bàn giao lại.

Voọc chà vá chân xám được anh Quảng Ngãi phát hiện, chăm sóc.

Voọc chà vá chân xá là loài linh trưởng thuộc nhóm 1B thuộc loài đặc hữu của Việt Nam, nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp Sách Đỏ Việt Nam và nhóm cực kỳ nguy cấp sách đỏ Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) .

T.S