11 người này đã chấp hành xong án phạt tù và trở về cộng đồng nhưng còn trong thời gian thử thách (chưa xóa án tích). Đa phần họ đã nhận thức được hậu quả hành vi phạm tội của mình, chí thú làm ăn, có nhiều biểu hiện tiến bộ.

Những người hoàn lương được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tam Nông.

Những người này được địa phương xác nhận và giới thiệu vay vốn, với tổng số tiền cho 11 người vay là 205 triệu đồng. Đây là số tiền thuộc nguồn vốn của “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh” nhằm mục đích tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho người hoàn lương hòa nhập cộng đồng sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Đồng thời, cũng góp phần phòng ngừa tái phạm của người phạm tội đã chấp hành xong án phạt tù.

V.Vĩnh