Bộ trưởng Ngoại giao Stéphan Dion cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức về biến đổi khí hậu và hy vọng Canada có thể hỗ trợ Việt Nam giải quyết các thách thức này. Trong những vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, hai bên sẽ cùng hợp tác giải quyết bởi trong thời đại ngày nay không thể làm việc một cách biệt lập.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Canada đối với Việt Nam cũng như trách nhiệm tích cực của Canada trong các đàm phán quốc tế.

Bộ trưởng chia sẻ những thách thức Việt Nam phải đối mặt và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, những vấn đề về môi trường, ô nhiễm môi trường nước, không khí, công nghệ xử lý chất thải…

Việt Nam xác định phải thay đổi tư duy, mô hình phát triển để tham gia Thỏa thuận Biến đổi khí hậu, Chương trình nghị sự phát triển bền vững.

Minh Nguyệt