So với cùng kỳ tháng 4-2018, giảm cả 4 tiêu chí: Giảm 47 vụ (-12,95%), giảm 8 người chết, giảm 56 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính giảm 316,46 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong tháng 4, đã xảy ra 4 vụ nổ, làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy ở Hà Nội trong tháng 4 khiến 8 người tử vong


Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 957 vụ cháy, nổ, làm 30 người chết và 57 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính là hơn 154 tỷ đồng. Đáng chú ý, mặc dù số vụ cháy nổ ở nước ta vẫn liên tiếp xảy ra và những thiệt hại về người và tài sản là khá lớn... Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp lại tỏ ra khá thờ ơ với việc mua bảo hiểm cháy nổ.

Thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) năm 2018,  trên toàn quốc mới chỉ có 43.693 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đã tham gia bảo hiểm. Số cơ sở tham gia này chỉ chiếm 56% tổng số cơ sở thuộc diện phải mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Trong khi đó, Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP được ban hành nhằm giúp giảm thiểu các thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng với toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư.


M.Hiền