Theo số liệu từ Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ- TBXH), hiện cả nước đã thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng cho 2,64 triệu người, trong đó có 37 nghìn trẻ em mồ côi, 88 nghìn người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo, 1.480 nghìn người cao tuổi trên 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH, 896 nghìn người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, 69 nghìn gia đình, cá nhân nhận chăm sóc tại cộng đồng…

Đến nay, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành đã triển khai xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho trên 1,3 triệu người khuyết tật, trong đó có 266 nghìn người khuyết tật đặc biệt nặng và 501 nghìn người khuyết tật nặng, 543 nghìn người khuyết tật nhẹ.

P.H.