Lúc đó cháu bé vừa đi vừa khóc, trong khi phương tiện tham gia giao thông rất đông. Rất nhanh chóng, Đại úy Nguyễn Đình Dũng chạy đến đưa cháu ra khỏi làn xe đang rất đông, dẫn cháu vào trạm và lựa lời hỏi han.

Cháu bé cho biết tên là Giang Minh Đ., hiện là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, ở số 9 Nguyễn Quý Đức quận Thanh Xuân Hà Nội, nhưng đường về nhà cháu không biết. Do cháu quên sách nên tự về nhà lấy dẫn đến bị lạc.

Đại úy Nguyễn Đình Dũng nhanh chóng báo cáo cho Đội trưởng Nguyễn Đức Thắng và được chỉ đạo cùng Thượng úy Nguyễn Đức Tân đưa cháu về trường.

Đại úy Nguyễn Đình Dũng, Thượng úy Nguyễn Đức Tân, cô Nguyễn Thúy Hiếu và cháu Giang Anh Đức.

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thúy Hiếu đã trực tiếp nhận lại cháu.

Việc làm tận tình và trách nhiệm của các chiến sĩ SCGT là một cử chỉ đẹp và nhân ái.

Hồ Sĩ Tá