Cụ thể: cấp cho tỉnh Cao Bằng: 2,63 tỷ đồng (kinh phí thực hiện cho 20 đối tượng), Bình Thuận: 390 triệu đồng (5 đối tượng), Long An: 480 triệu đồng (7 đối tượng), Bình Phước: 4,236 tỷ đồng (32 đối tượng), Gia Lai: 2,91 tỷ đồng (19 đối tượng), Bình Định: 55 triệu đồng (1 đối tượng), Đắk Nông: 144 triệu đồng (3 đối tượng), Kon Tum: 585 triệu đồng (6 đối tượng), Quảng Nam: 2,334 tỷ đồng (15 đối tượng) và Sơn La: 5,549 tỷ đồng (95 đối tượng).
H.A.