Theo đó, ngoài địa chỉ nhận là Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, quận Ba Đình, TP Hà Nội, các tổ chức, cá nhân có thể gửi thư góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) mà không cần dán tem tới Sở Tư pháp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí. Trên phong bì thư cần ghi rõ “Thư góp ý về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)”.

H.T.