Để xem xét quy định này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã giao Sở Nội vụ rà soát tổng thể quy định của pháp luật, cập nhật ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND thành phố quyết định trước ngày 25-12.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng UBND thành phố, hiện Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã đồng ý bỏ quy định cấm công chức mặc quần jean, áo thun đi làm.

Để đưa ra quyết định này, UBND thành phố cũng đã họp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để xem xét về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn và xác định quy định cấm trên không “vững” về cơ sở pháp lý cũng như không nhận được sự đồng thuận cao từ đối tượng bị điều chỉnh và xã hội.  

Bảo Sơn