Đây là chỉ đạo của Bộ VHTTDL về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa. Bên cạnh đó, các bảo tàng và di tích còn phải chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề, hoạt động giáo dục với nội dung: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu và đóng góp của ngành Văn hóa qua 70 năm Xây dựng và Trưởng thành (1945-2015).

Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Dạ Miên