Vào lúc 13 giờ chiều nay (16-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16-17.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ chiều mai (17-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông. Cường độ bão tăng lên cấp 14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) là phía Bắc Vĩ tuyến 140N và phía Đông Kinh tuyến 111.00E. Đặc biệt, khu vực phía Bắc Vĩ tuyến 150N và phía Đông Kinh tuyến 112.00E có gió mạnh cấp 8.

Tiếp đó, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến ngày 18-10, tâm bão trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và giữ nguyên cường độ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16-17. Biển động dữ dội.
Đường đi của bão số 7

Từ đêm 17-10, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9; riêng vùng biển Tây Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. 

K. Vy