Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, khẩn trương thực hiện việc kiểm tra kết quả thực hiện Dự án, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 10/9 tới. 

Theo Quy hoạch tổng thể, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu với tổng số khu, điểm tái định cư tập trung là 78 khu, 285 điểm. 

Được biết, đến nay, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã hoàn thành việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết toàn bộ các khu tái định cư này. 

Nhà nước cũng đã triển khai gần 8.000 phương án hỗ trợ, bồi thường với số vốn giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng cho hơn 40.000 hộ dân, 232 tổ chức phải di dời hoặc chịu ảnh hưởng.

V.H.