Chiến lược này được thực hiện bởi các cơ quan ngoại giao của Australia tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của tất cả các cơ quan của chính phủ Australia tại Việt Nam theo cách tiếp cận phối hợp toàn chính phủ.

Theo tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, các cam kết này mang tính ưu tiên của Australia nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam; tập trung vào ba lĩnh vực chính nhằm giúp thu hẹp dần khoảng cách về giới tại Việt Nam gồm: nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong việc ra quyết định và lãnh đạo; thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ; và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick cho biết, đầu tư của Australia vào phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam sẽ góp phần quan trọng để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mình.

Đại sứ Craig Chittick cũng cho biết, thúc đẩy việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số là một trong ba mục tiêu của chương trình hợp tác phát triển của Australia tại Việt Nam cho giai đoạn 2015 – 2020.

Với hơn 10 triệu đô la đầu tư vào các chương trình có liên quan đến vấn đề giới trong những năm gần đây, Australia đã luôn là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam và chiến lược này sẽ là một sự đảm bảo những đóng góp tiếp theo vào lĩnh vực bình đẳng giới sẽ mang tính trọng tâm và có chủ đích.

Tại buổi lễ công bố về chiến dịch này hôm 21-11 (theo giờ Australia), chính phủ Australia đã chủ trì một diễn đàn về Tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia. 

H.Chi