Hiện vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão Kaitak di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km. Đến 7 giờ ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 130km về phía Đông và giữ nguyên cường độ.

Tiếp đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km và có thể đi vào biển Đông. 


K. Vy