Ông Liêm cho biết, những con mưa cuối mùa vào gần thời điểm thu hoạch nên số lượng dưa hấu thỏi vàng thị thiệt hại nặng nề. Do số lượng ít, ông Liêm chỉ giao cho khách hàng không quá 4 cặp.

Dưa hấu thỏi vàng của lão nông ở miền Tây. 

Chữ Trên mỗi trái năm nay được đánh giá là đẹp hơn và vẫn giữ nội dung truyền thống “Tài - Lộc”. Dù sản lượng ít và khan hiếm nhưng lão nông này vẫn giữ nguyên giá bán như năm trước. Cụ thể, dưa hấu loại 1: trái 2kg có giá từ 3-3,5 triệu đồng; loại 2: trái 1,7kg, giá 2,5 triệu đồng; loại 3: trái 1,5 kg có giá 2 triệu đồng.

Dù sản lượng giảm, hàng khan khiếm nhưng lão nông vẫn không tăng giá để giữ uy tín.

Ông Liêm cho biết, việc tạo hình dưa thỏi vàng rất khó khan vì trái nằm bên trong khuôn nên không thể biết trước được mức độ thành công như thế nào. Để có trái dưa đẹp và “ăn khuôn” phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và thời tiết là quan trọng nhất.

Văn Vĩnh