Số tiền này được đưa ra căn cứ trên thời gian các thuyền viên bị bắt giữ 3,6 năm, không có thu nhập (từ tháng 3-2012 đến tháng 10-2016) và mức hỗ trợ 300 USD/năm bị bắt giữ, tương đương với 1 tháng lương cơ bản trong hợp đồng làm việc đã ký giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Số tiền hỗ trợ này được chi từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước do Bộ LĐ-TB&XH quản lý. Bên cạnh khoản hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, các thuyền viên đã nhận được toàn bộ tiền lương cho hợp đồng 2 năm từ người sử dụng lao động Đài Loan dù thời gian làm việc thực tế của các thuyền viên này là 12 tháng và ngay khi về nước các thuyền viên cũng đã được công ty Vinamotor hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại cho tới khi về tới nhà tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đến nay, 3 thuyền viên này, gồm anh Phan Xuân Phương (28 tuổi, quê ở Nghệ An), Nguyễn Văn Hạ và Nguyễn Văn Xuân (cùng 36 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) đã được công ty Vinamotor tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

P.H