Tại cuộc gặp gỡ, diễn giả của chương trình, TS Lê Thẩm Dương, chuyên gia quản trị doanh nghiệp, Trưởng khoa Tài chính, Ngân hàng-ĐH Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh cho biết: Con số hơn 200.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp do Bộ Lao động Thương binh-Xã hội công bố vừa qua khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là những sinh viên đã và sẽ tìm kiếm thành công qua con đường học đại học.

TS Lê Thẩm Dương, diễn giả của chương trình chia sẻ với báo chí và sinh viên về hướng nghiệp.

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có nguyên nhân là do các bạn trẻ hướng nghiệp nhầm. “Thực tế, học sinh phải chọn nghề rồi mới chọn cơ sở đào tạo phù hợp với điều kiện, năng lực của mình. Tuy nhiên tại Việt Nam, một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ đi theo quy trình ngược: Cố thi vào một trường, một khoa nào đó có điểm tuyển vừa với năng lực của mình, đến khi tốt nghiệp mới lo đến làm nghề gì cũng như tìm kiếm việc làm. Tình trạng này gây nên sự lãng phí cả về nhân lực lẫn của cải cho xã hội”- TS Lê Thẩm Dương nhấn mạnh.

TS Lê Thẩm Dương cho rằng, ngoài các yếu tố khách quan như nhu cầu thị trường lao động, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thì việc nhận diện được rõ bản thân (với các tiêu chí như kiến thức, kỹ năng, thái độ, tính cách) chính là một nhân tố quan trọng để các bạn trẻ làm căn cứ để hướng nghiệp đúng đắn.

Cũng tại cuộc gặp gỡ, Ban tổ chức đã ra mắt Bộ sách “Hướng nghiệp cùng MBTI” gồm 3 cuốn dành cho học sinh, sinh viên.
Huyền Thanh