Các phạm nhân được tha tù trước thời hạn.

Đây là các phạm nhân đảm bảo đủ điều kiện tha tù trước thời hạn như phạm tội lần đầu, chấp hành ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn, có nơi cư trú rõ ràng, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; có ý thức cải tạo tốt, chấp hành tốt nội quy trại tạm giam, tích cực học tập, lao động cải tạo… Các phạm nhân được tha tù đợt này hầu hết có mức án phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.


Phan Tại