Sự việc được phát hiện ngày 6-8, khi người dân đi làm nương thì thấy xác 7 con bò (2 đực, 5 cái) cùng 3 con bê gần 1 năm tuổi nằm đã chết, bốc mùi hôi thối. Trước đó ngày 4- 8, tại xã Tri Lễ (xã giáp biên giới Lào) đã xẩy ra giông lốc, trong lúc mưa to sấm sét nổi lên.

Nhận tin Công an địa phương đã tới hiện trường, sau đó xem xét và xác định 10 con bò bị sét đánh chết. Chính quyền địa phương đã vận động từng hộ gia đình có bò chết đem tiêu hủy.

 

H. Hồng