Theo đó, đã có 27 ý kiến tham luận đưa ra, trong đó có 9 ý kiến của chuyên gia và 18 ý kiến của đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các tỉnh, thành phố và đại diện cơ quan truyền thông báo chí. Chỉ có 1 ý kiến đồng ý với phương án điện đồng giá, tương đương với 3,7% tổng số ý kiến tham gia góp ý, với quan điểm đồng giá dễ áp dụng, dễ kiểm tra và bình đẳng. 96,29% số đại biểu tham gia góp ý lựa chọn phương án biểu giá điện rút về 3- 4 bậc.

Các đại biểu đồng thuận cho rằng tuy phương án này vẫn còn những nhược điểm, nhưng đã khắc phục được phần lớn nhược điểm của phương án 6 bậc hiện hành và phương án đồng giá. Tuy nhiên, việc lựa chọn 1 trong 5 kịch bản của phương án 3 vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo ông Tri, có khá nhiều ý kiến lựa chọn kịch bản 5, tức biểu giá điện 4 bậc thang.

Với kịch bản biểu giá điện 4 bậc thang, các đại biểu đề nghị cần xác định rõ khoảng cách giữa các mức giá giữa các bậc thang ở mức hợp lý, không để quá xa. Được biết, tiếp theo, EVN sẽ họp với Cục Điều tiết điện lực và Tư vấn, tiếp tục lắng nghe ý kiến của công chúng để hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ trong tháng 10/2015.

Sau khi tổng hợp toàn bộ các ý kiến, EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương để Bộ tổ chức họp lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp các dự thảo báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

                                                

Nam Phương