Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép 4 tháng đầu năm  ước đạt 3,68 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc tháng 4 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc đạt 6,82 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, ngành da giày cũng duy trì kết quả sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu ở mức tăng ấn tượng.

Sản lượng giầy dép da tháng 4 ước đạt 21,5 triệu đôi, tăng 4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại tháng 4 ước đạt 900 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng giầy dép các loại ước đạt 77,9 triệu đôi, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 3,68 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ.                          

Hải Châu