Trong năm, xuất khẩu sang EU đạt 3,4%, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đứng thứ 8 trong số các nước xuất khẩu sang EU. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2,7 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm 2013; sang Hàn Quốc đạt 2,4 tỷ USD, tăng 4,6%.

V.H.