Cụ thể, số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu 1,8 triệu tấn dầu, trị giá 498,2 triệu USD, giảm 17,4% về lượng và giảm 47,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. 

Theo đánh giá của BVSC, nếu giá dầu thế giới không sớm hồi phục và tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản tiếp tục gặp khó khăn trong các quý tới, Việt Nam có thể sẽ phải tính đến phương án tăng lượng khai thác dầu trong năm nay.

H.A