Riêng nhóm điện thoại và linh kiện tháng 2 ước tính đạt kim ngạch 1,55 tỷ USD, giảm 36,6% so với tháng trước. Tính chung cả 2 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 4 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hàng dệt may 2 tháng đạt 3,42 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt hàng dầu thô, do ảnh hưởng của việc giá thế giới giảm mạnh, lượng xuất khẩu dầu thô 2 tháng đầu năm đạt 1,62 triệu tấn, tăng 37,2% về lượng nhưng giảm 40,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

V.H.