Theo đó, Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội thảo tham vấn về Chỉ số Hội nhập số ASEAN, nhằm lấy ý kiến các chuyên gia và các nước thành viên để tiếp tục hoàn thiện Chỉ số Hội nhập số ASEAN. Đây dự kiến là một trong những ưu tiên của năm ASEAN 2020.

Khung hội nhập số ASEAN hiện đang được các nước thành viên tiếp tục thảo luận thống nhất 6 ưu tiên chính gồm: Tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới; Bảo vệ dữ liệu đồng thời hỗ trợ thương mại số và cải tiến số; Tạo thuận lợi thanh toán số xuyên biên giới; Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực số; Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; Phối hợp hành động.

ASEAN là thị trường internet phát triển nhanh nhất trên thế giới. 

Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung là một thị trường quan trọng cho nền kinh tế kỹ thuật số phát triển. Để khu vực ASEAN duy trì vị trí điểm đến đầu tư hấp dẫn, phụ thuộc vào khả năng thích ứng với hội nhập kinh tế thế giới. ASEAN đã đưa ra nhiều biện pháp, chính sách nhằm thích ứng với điều kiện phát triển mới. Một trong số đó, Khung hội nhập kỹ thuật số ASEAN đã được xây dựng. Mục tiêu chính của Khung hội nhập kỹ thuật số ASEAN là nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh của ASEAN, thu hẹp khoảng cách số và tạo ra một ASEAN toàn diện hơn, đồng thời hỗ trợ các nền kinh tế thành viên tăng trưởng phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới, ASEAN là thị trường internet phát triển nhanh nhất trên thế giới. Với 125 nghìn người dùng mới mỗi ngày, nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể, với khoảng trên 1 nghìn tỷ đô la đóng góp vào GDP khu vực trong mười năm tới.


Lưu Hiệp