Đây là Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động và cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Toàn cảnh buổi họp báo

Đối tượng phản ánh là những doanh nhân có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam; Người nước ngoài có các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Các tổ chức có hoạt động liên quan đến quản lý về kinh tế, kinh doanh. 

Đề tài cuộc thi viết về các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức có ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển bền vững là nội dung bao trùm của cuộc thi viết.

Chương trình được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 10-2019. Đối tượng dự thi là phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước; cộng tác viên, bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam. Đối tượng phản ánh là doanh nhân có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các tổ chức có hoạt động liên quan quản lý về kinh tế, kinh doanh.

Tác phẩm dự thi là các bài viết hoặc video clip. Mỗi tác phẩm viết không quá 1.800 từ kèm tối thiểu ba ảnh. Khuyến khích các tác phẩm có infographic, E magazine, clip kèm theo. Tác phẩm phóng sự video clip tối đa không quá 30 phút. Thời gian nhận bài dự thi từ 10-3 đến hết ngày 10-9.

Ban tổ chức sẽ trao một Giải đặc biệt giá trị 100 triệu đồng bao gồm 30 triệu đồng tiền mặt và 70 triệu đồng sản phẩm; một giải nhất trị giá 50 triệu đồng bao gồm 25 triệu đồng tiền mặt và 25 triệu đồng sản phẩm; hai giải nhì trị giá 30 triệu đồng bao gồm 15 triệu đồng tiền mặt và 15 triệu đồng sản phẩm, cùng ba giải ba và 10 giải khuyến khích. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 10 tới nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Hà An