Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương và Trung tâm thương mại quốc tế (ITC - International Trade Center), đơn vị của tổ chức Liên Hợp quốc và WTO, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các tổ chức và doanh nghiệp (DN) Việt Nam về các vấn đề phi thuế quan trong giao dịch quốc tế, tổ chức ITC triển khai Dự án “Đối phó với các vấn đề về phi thuế quan” tại Việt Nam trong thời gian 2019-2020.

Ngày 21 và 22-2, Cục XTTM, Bộ Công Thương - đối tác quốc gia của Dự án phối hợp với ITC tổ chức khóa huấn luyện: “Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường”, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của khoá huấn luyện nhằm hỗ trợ các tổ chức và DN Việt Nam tìm hiểu thực trạng, xác định nhu cầu và đưa ra các giải pháp, nhận thức rõ về các vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan trong giao dịch quốc tế. Trên cơ sở đó, các DN xuất khẩu của Việt Nam có thể triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tránh được những rủi ro trong xuất khẩu.

T.Hà