Để có mặt trong danh sách này, Vinamilk phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) và đạt điểm đánh giá chung cuộc cao ở 3 yếu tố chính gồm kinh tế, xã hội, môi trường.

Đại diện Vinamilk (hàng trên, thứ hai từ phải sang) nhận bằng chứng nhận Top 10 doanh nghiệp bền vững 2018. 

Là nhà sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam, Vinamilk kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện duy trì tăng trưởng các hoạt động sản xuất kinh doanh đi đôi với phát triển con người, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh hiệu quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng, Vinamilk cũng đi tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Các chương trình xã hội giàu tính nhân văn như Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam”, quỹ “1 triệu cây xanh cho Việt Nam”, “Sữa học đường”… được đánh giá rất cao, lan tỏa hiệu ứng trong toàn xã hội.

K. Vy