VASEP đưa ra 5 đề xuất bao gồm việc đại diện ban điều hành IUU của VASEP được tham gia đoàn công tác của Bộ NN&PTNT sang làm việc về “IUU” và “thẻ vàng” với phía EU và cả Hàn Quốc theo kế hoạch sắp triển khai; đề nghị Tổng cục Thủy sản chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý ngay các yêu cầu xác minh của EU.

VASEP cũng đề nghị phối hợp với Tổng cục Thủy sản chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ về triển khai các nhiệm vụ - hoạt động khắc phục “thẻ vàng”, nhằm đánh giá những tồn tại, bất cập để lãnh đạo Bộ và Tổng cục kịp thời chỉ đạo các phương án tiếp theo. 

VASEP đề xuất sẽ phối hợp tích cực với Tổng cụcThủy sản về công tác chuyển ngữ và rà soát ngôn ngữ (tiếng Anh) của các báo cáo hoặc văn bản pháp lý nhằm kịp thời các công việc liên quan trong thời gian “thẻ vàng”.

Từ ngày 1-2, các doanh nghiệp hải sản nằm trong Chương trình cam kết chống khai thác IUU của VASEP đã đồng loạt treo "Bản cam kết" (tại cổng nhà máy) chống khai thác IUU, cam kết không thu mua, chế biến và xuất khẩu từ nguyên liệu hải sản có nguồn gốc khai thác IUU. 

Hoạt động này nhằm tuyên truyền về chống khai thác IUU, vì vậy VASEP đề xuất Bộ NN&PTNT nên có văn bản chỉ đạo xuống các tỉnh, thành và Tổng cục Thủy sản để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU trên cả nước.

CL