Cụ thể, các cơ sở có lô hàng bị cảnh báo gồm: Công ty TNHH một thành viên Chế biến thủy sản và XNK NGÔ BROS (mã số DL 786); Công ty cổ phần Hải sản Nha Trang (DL 115); Phân xưởng 2, Xí nghiệp Chế biến mặt hàng mới NF, Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau (DL 196) và Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh (DL 389). 

Theo ông Ngô Hồng Phong, Phó Cục trưởng Nafiqad: Trước tình trạng bị cảnh báo nêu trên, Nafiqad yêu cầu các cơ sở điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo; thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục đã thực hiện và lập báo cáo giải trình về Nafiqad trước ngày 30-4. 

Ngoài ra, Nafiqad yêu cầu các doanh nghiệp trên đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm cho các lô hàng (có sản phẩm bị cảnh báo) xuất khẩu vào các thị trường Nhật Bản tại các trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

NY