Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Ban Kinh tế Vĩ mô, Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, kinh tế quý II ước đạt 5,61%. Tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 9,24%. Thâm hụt thương mại ở mức 1,13 tỷ USD, do gia tăng cầu đầu tư và nhập khẩu tăng (dù không nhiều so với quý I). Mức tăng giá tiêu dùng trong quý II là khoảng 0,86%. Tỷ giá của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có khả năng sẽ ổn định trong quý II và quý III. 

Để đạt được mục tiêu này và tạo đà cho nền kinh tế có thể bứt phá trong các quý tới, CIEM đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt kiến nghị tiếp tục tập trung triển khai ưu tiên cải cách môi trường kinh doanh theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh phù hợp với các Nghị quyết 19, đồng thời hoàn thiện, ban hành và chuẩn bị hướng dẫn kịp thời cho các luật như Luật về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch, v.v...  

Về chính sách tiền tệ và tài khóa, cần tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc tái cơ cấu các NHTM và cải thiện chất lượng nợ xấu, chủ động giám sát, hạn chế mức độ tham gia của các NHTM vào đấu thầu trái phiếu Chính phủ, đồng thời cần linh hoạt trong điều hành thanh khoản của hệ thống NHTM để hỗ trợ cho hoạt động tín dụng, phát hành trái phiếu Chính phủ, phòng ngừa và ứng phó với biến động của dòng vốn đầu tư gián tiếp, nhất là quanh thời điểm FED cân nhắc điều chỉnh lãi suất.

L.Hiệp