Cụ thể, lãi suất huy động dưới 1 năm của LienVietPostBank đã xuống bằng mức hạ của 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank).

Đồng thời, LienVietPostBank cho biết sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay trong tháng 10-2016. 

Như vậy, ngoài nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước, LienVietPostBank được coi là ngân hàng đi trước, đón đầu khối các Ngân hàng Thương mại cổ phần trong việc điều chỉnh hạ lãi suất huy động.

H.A