Theo đó, hai bên sẽ hoạt động hợp tác trong: Trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy phát triển DNVVN tại Việt Nam và Hàn Quốc; Hỗ trợ việc tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc; Trao đổi thông tin liên quan đến chính sách thúc đẩy doanh nghiệp; chia sẻ các bí quyết nhằm hỗ trợ cho DNVVN; hỗ trợ nhau thực hiện các cuộc khảo sát cần thiết tại hai quốc gia.

Điều cử cán bộ theo dõi, phối hợp thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ và phái cử cán bộ làm tại 2 cơ quan.

SMEDF- SBC ký kết hợp tác sẽ thúc đẩy DNVVN 2 nước phát triển.

Bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc SMEDF cho biết: Nguồn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển, tạo cơ hội cho khối DNVVN ở Việt Nam gia nhập chuỗi cung ứng cũng như cơ hội được chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, góp phần tăng tiềm lực nội tại của quốc gia.

Ông Yong - Seung Lee, Phó Chủ tịch SBC, Phụ trách maketing toàn cầu nhấn mạnh: Bằng công tác hỗ trợ marketing trong lĩnh vực xuất khẩu, thành lập trung tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội 2014, Cơ quan phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc đã và đang tiếp tục đồng hành cùng DNVVN Hàn Quốc trên chặng đường đầu tư tại Việt Nam.

L. Hiệp