Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau các chỉ đạo của Bộ Công Thương, liên quan đến hóa đơn tiền điện, EVN đã có văn bản gửi các Tổng công ty Điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc tính hoá đơn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, cung cấp kịp thời thông tin một cách công khai, minh bạch cho các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan có liên quan.

Phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện sẽ được báo cáo lên Bộ Công Thương. (ảnh minh họa internet)

Tập đoàn cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng hàng tháng cho Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá tác động gián tiếp về ảnh hưởng của việc tăng giá điện từ ngày 20-3-2019, trong đó bao gồm so sánh điện năng tiêu thụ từng tháng so với cùng kỳ năm trước, so với trước khi tăng giá điện và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu.

“Tập đoàn sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng theo các bậc thang, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để báo cáo Bộ Công Thương phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định”, ông Thành cho hay.

Theo ông Thành, chấn chỉnh các sai sót nếu xảy ra trong quá trình ghi chỉ số và thanh toán tiền điện. Đẩy mạnh việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa để khách hàng dễ dàng cập nhật thông tin, giám sát được lượng điện tiêu thụ của mình, đặc biệt là hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2020.

Trong công tác tái cơ cấu, Chủ tịch EVN cho biết, Tập đoàn đã thực hiện nghiêm Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hoá 3 Tổng công ty phát điện, chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia hạch toán độc lập trong Tập đoàn và cổ phần hoá khâu dịch vụ bán lẻ để thực hiện thị trường điện bán lẻ từ 2021.

Liên quan đến thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn đang xây dựng đề án thí điểm và sẽ trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 7-2019. 

Đồng thời thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thị trường điện, hoàn thành dự thảo các quy định pháp lý trình Bộ Công Thương ban hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tách các đơn vị bán lẻ để tiến hành cổ phần hoá theo lộ trình.

Lưu Hiệp