Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị và hơn 600 đại biểu, đại diện cho trên 98 ngàn công nhân cán bộ (CNCB) toàn Tập đoàn.

* Sản xuất Alumina tăng 6,5% so với kế hoạch

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Hội đồng thành viên Tập đoàn, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn, cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong Tập đoàn và đặc biệt là sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu theo tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của tất cả người lao động, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Tất cả các khối kinh doanh của Tập đoàn đều có lãi. Đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, năng suất lao động và thu nhập người lao động vượt mục tiêu và về trước thời hạn 2 năm của Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 2, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty mẹ - TKV đã đề ra.

Năng suất lao động và thu nhập người lao động của TKV vượt mục tiêu và về trước thời hạn tạo không khí phấn khởi trong lao động, sản xuất.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản lượng của 4 lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn:

Năm 2018, Tập đoàn đã sản xuất 36,95 triệu tấn than nguyên khai, tăng 4% so với kế hoạch; tiêu thụ được 40,5 triệu tấn than, tăng 12% so với kế hoạch, trong đó bán cho hộ điện 29,2 triệu tấn, tăng 5,8 triệu tấn so với thực hiện 2017.

Đã sản xuất được 1,31 triệu tấn Alumina quy đổi, tăng 6,5% so với kế hoạch. Hai nhà máy alumina Tân Rai và Nhân Cơ đã sản xuất vượt công suất thiết kế. Các sản phẩm khoáng sản khác đều được sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch đề ra, như đồng tấm 11,8 ngàn tấn, kẽm thỏi 11 ngàn tấn, phôi thép 180 ngàn tấn.

Sản lượng điện sản xuất đạt 9,4 tỷ kwh, tăng 1% so với kế hoạch. Sản xuất và cung ứng 105 ngàn tấn thuốc nổ, tăng 4% so với kế hoạch.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu giá trị: Doanh thu toàn Tập đoàn ước thực hiện 121,7 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch. Riêng doanh thu của Công ty mẹ đạt 78,8 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017. Riêng lợi nhuận Công ty mẹ - TKV đạt trên 3.000 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 16 ngàn tỷ đồng, tăng 1,2 ngàn tỷ đồng so với thực hiện năm 2017…

Để đạt được những kết quả, thành tích xuất sắc như trên, năm 2018 Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp chỉ đạo, điều hành đã đề ra ngay từ đầu năm. Cụ thể:

 Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh than: 

Tập đoàn đã điều hành cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng đã ký kết, trên cơ sở khai thác tối đa sản lượng than theo giấy phép khai thác để đáp ứng nhu cầu về than cho khách hàng - đặc biệt là hộ điện (khối lượng than cấp cho hộ điện tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm và tăng 6,5 triệu tấn so với thực hiện 2017).

 Chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá trong khai thác than hầm lò, do đó, sản lượng than khai thác bằng cơ giới hoá đã đạt 2,95 triệu tấn – tương ứng 12,6%  sản lượng than hầm lò, tăng 13% so với thực hiện 2017. Tỷ lệ tổn thất trong khai thác hầm lò giảm 0,1% và trong khai thác lộ thiên giảm 0,81%. Hệ số thu hồi than tăng 0,35%, tương ứng tăng 120 ngàn tấn than sạch làm lợi trên 185 tỷ đồng. Suất tiêu hao điện năng trong khai thác than giảm 0,42 kw/1 tấn than nguyên khai làm lợi trên 25 tỷ đồng…

 Trong các lĩnh vực khoáng sản, điện lực, hoá chất:

Các chỉ tiêu kỹ thuật đã được thực hiện tốt hơn, mức tiêu hao giảm hơn so với kế hoạch. Do đó các đơn vị sản xuất alumina tiết kiệm chi phí khoán 47 tỷ đồng; các đơn vị sản xuất vật liệu nổ công nghiệp tiết kiệm 30 tỷ đồng; các đơn vị sản xuất điện tiết kiệm 37 tỷ đồng. Đã tập trung tháo gỡ khó khăn để đưa Nhà máy ferro-crom của Công ty CP cromite Cổ Định Thanh Hoá hoạt động ổn định trở lại.

Ngoài ra, trong công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, Trong công tác quản lý đầu tư, Trong công tác bảo vệ môi trường, Công tác đào tạo nguồn nhân lực...đều đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra.

TKV đẩy mạnh ứng dụn công nghệ tiên tiến trong khai thác, nhằm bảo vệ môi trường.

*Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên

Về các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh, năm 2019, TKV sẽ đầu tư thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

Các giải pháp về quản trị kỹ thuật, công nghệ, đầu tư

 Trong lĩnh vực than: Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong đào lò, khai thác than hầm lò; chú trọng triển khai nghiên cứu áp dụng cơ giới hoá hạng nhẹ, để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn cho người lao động.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên đối với công nghệ khai thác than hầm lò xuống dưới 22%, lộ thiên dưới 4%. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tự động hóa các tuyến băng tải chính trong lò nhằm tối ưu hóa số lượng công nhân vận hành, giảm thiểu sự cố thiết bị…  

Trong lĩnh vực khoáng sản: Tổng công ty Khoáng sản và Công ty CP Đồng Tả Phời xây dựng phương án tiêu thụ tinh quặng, nghiên cứu phương án thuê gia công chế biến tinh quặng đồng.  Đối với sản xuất Alumin cần kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, môi trường, tăng cường bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, trung đại tu thiết bị để giảm tối đa giá thành sản xuất…Đối với Dự án sắt Thạch Khê, chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để triển khai sau khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Trong lĩnh vực điện lực: Thúc đẩy đầu tư dự án Na Dương II, kiểm soát chặt chẽ và tối ưu các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ (như định mức tiêu hao than, tỷ lệ điện tự dùng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng...). Nâng cao hiệu quả vận hành các Nhà máy điện hiện có bằng cách tăng hệ số khả dụng các nhà máy, giảm tỷ lệ dừng máy.

Trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp: Nâng cao chất lượng dịch vụ nổ mìn, góp phần giảm chi phí sản xuất than. Nghiên cứu phương án thuê dịch vụ khoan, nổ mìn để tăng hiệu quả công đoạn.

Về các giải pháp về quản trị doanh nghiệp, TKV sẽ tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo kế hoạch tái cơ cấu năm 2019, trong đó tập trung chuẩn bị công tác cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Mẹ - TKV trong năm 2019 và triển khai việc thoái vốn, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020.

Kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng lao động, đảm bảo kết thúc năm 2019 tổng số lao động theo danh sách dưới 100 ngàn người, lao động định mức tăng 2%, hao phí lao động tính trên 1 tấn than sản xuất giảm 6,4% so với thực hiện 2018.

Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm tin học hoá công tác quản và đẩy mạnh công tác truyền thông trong tình hình mới; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng; đổi mới hình thức tuyên dương các điển hình tiên tiến xuất sắc (từ năm 2019 sẽ tổ chức vào dịp ngày truyền thống 12/11 để tăng cường giáo dục truyền thống).

Thu Phương